Kontrollsystem i Nacka AB - Logotyp
En modern fjärrvärmeväxlare tar bättre tillvara på det varma vattnet från fjärrvärmenätet, jämfört med din äldre installation.

Lägre energiförbrukning

- Varmvattenberedaren försvinner.
- Kortare rörlängder, mindre värmeförlust då gamla rör försvinner.
- Varvtalsreglerad elektronisk pump, som reglerar flöde efter behov, vilket minskar elförbrukningen.
- Pumpen stängs av automatiskt om fjärrvärme inte behövs för att upprätthålla inomhustempratur, som under sommaren.
- Värme och varmvatten regleras via motoriserade ventiler, på samma sätt som storskaliga värmeväxlare.

Det finns alltid varmvatten av god kvalité

- Färskt varmvatten hettas upp av värmeväxlaren direkt när du vrider på kranen.
- Ingen risk för att bakterier växer till i stillastående varmvatten.

Fler fördelar

- Mer plats i förrådet/källaren när varmvattenberedaren försvinner.
- Moderna fjärrvärmeväxlare är kompakta och vägghängda.
- Ökat värde på din fastighet, med moderniserat värmesystem.